Förberedelser inför att ansöka om bergvärme

Förberedelser inför att ansöka om bergvärme

För att kunna få en ansökan om bergvärme snabbt behandlad och godkänd är det bra att förbereda ansökan noggrant. Är den inte fullständig kommer ansökan att skickas tillbaka för kompletteringar vilket kan dra ut på tiden. Men det är inte bara tidsaspekten som är negativ. I det fall handläggningen tar mer tid än beräknat kan det även uppstå extrakostnader. Följande punkter tar Stockholm stad upp på sin webbplats gällande förberedelser för bergvärme.

Vill du börja borra direkt?

I ansökan till bergvärme går det att ange att man önskar omedelbar verkställighet. Det innebär att borrning får påbörjas direkt efter att en ansökan har godkänts. Det är i detta fall miljöförvaltningen i Stockholm som avgör om omedelbar verkställighet kan gälla eller inte.

Önskas detta måste det i ansökan framgå av vilken anledning detta behov finns. Här måste man även komma ihåg att grannar kan överklaga ett sådant beslut av miljöförvaltningen. Det är därmed inte säkert att man kan börja borra för bergvärme direkt när beslutet ges även om omedelbar verkställighet godkänts.

Kontrollera med grannar

Som nämnts ovan kan alltså grannar överklaga beslutet. Du kan visserligen börja borra direkt efter beslutet men i detta fall tas en mycket stor risk. Om grannarna överklagar beslutet och detta mynnar ut i att Länsstyrelsen anser att borrning inte får ske måste anläggningen monteras bort. Därmed har du både lagt ner tid och pengar på något du inte får något för.

Det är därmed bättre att vänta in att beslutet fått laga kraft. Det betyder att det inte längre går att överklaga. Man räknar med att beslutet gått laga kraft tre veckor efter att alla grannar tagit del av beslutet. De har därmed haft tre veckor på sig att överklaga beslutet.

Hålets position

I ansökan ska det tydligt framgå var själva borrningen är tänkt att ske. Här behöver man bland annat ta hänsyn till närliggande borrhål och andra tillstånd för borrning. På Stockholm.se finns en E-tjänst där man kan se samtliga hål som borrats för bergvärme. Här kan man exempelvis se om det finns hål i närheten av den punkt där man själv tänkt att borra.

Du behöver även ta hänsyn till ledningar och rör som eventuellt är dragna där ni tänkt borra. Dessa kan hittas via ”Ledningskollen” som även den hittas på Stockholm stads webbplats.

När är allt är förberett och klart kontaktar du bergvarmestockholm.com och ser till att få bergvärmen på plats.

Se även på alternativen när företaget behöver lokal

Se även på alternativen när företaget behöver lokal

Lokal är ett relativt brett begrepp och innefattar allt från exklusivare kontorslokaler till stora lagerlokaler. Men oavsett vad företaget har för behov så finns ofta fler olika möjligheter än vad man i början utgår ifrån. Kanske är bästa alternativet att inte ens hyra lokal – utan låta någon annan göra det.

Lager – Eller inget lager?

Behöver företaget ett lager är det smidigt att hyra en lokal för detta ändamål. Det kan exempelvis vara en E-butik som behöver ha en större mängd produkter hemma på lager. Samtidigt kan man jämföra kostnaden för att hyra lokal mot att hitta andra distributionssätt. En lösning skulle exempelvis kunna vara droppshipping. Med denna affärslösning krävs inte något lager. Visserligen uppkommer vissa andra kostnader men det kan vara ett alternativ för att slippa större lokalkostnader.

Ett annat sätt att pressa priset är att hyra lokal långt från stadskärnan. Genom att ha ett mindre lager i butiken kan butiksytan (med högre hyra) hållas nere. Däremot innebär det en extra logistisk fråga som behöver lösas.

Behövs en fast lokal?

Företag som behöver hyra lokal bör även fråga sig vad behovet egentligen är. I ett par städer (exempelvis Stockholm) är hyran för en relativt central lokal mycket hög per kontorsplats. Då kan det vara ett alternativ att istället hyra plats på ett kontorshotell. Därmed delas korridor, utskriftmöjlighet, reception och matplats med andra vilket håller nere kostnaden. Företag med enbart ett par anställda och med arbetsuppgifter som genomförs vid datorn kan med fördel välja detta alternativ. Däremot ges väldigt liten lagermöjlighet.

Större lokal som delvis kan hyras ut

Generellt ges lägre pris per kvadratmeter ju större lokal som man hyr. Att däremot hyra större lokal än vad man har behov av är sällan önskvärt. Men det kan finnas en ekonomisk vinning i det. Genom att välja en större lokal med flera ingångar går det att inreda på ett sätt som gör att vissa delar av lokalen kan hyras ut till andra företag. Det kan räcka med en pallplats för att det ska ges möjlighet till uthyrning. Därmed kan man få in mer per kvadratmeter än vad man betalar vilket, med viss insats, kan innebära ett riktigt bra pris för den egna delen av lokalen.