Se även på alternativen när företaget behöver lokal

Se även på alternativen när företaget behöver lokal

Lokal är ett relativt brett begrepp och innefattar allt från exklusivare kontorslokaler till stora lagerlokaler. Men oavsett vad företaget har för behov så finns ofta fler olika möjligheter än vad man i början utgår ifrån. Kanske är bästa alternativet att inte ens hyra lokal – utan låta någon annan göra det.

Lager – Eller inget lager?

Behöver företaget ett lager är det smidigt att hyra en lokal för detta ändamål. Det kan exempelvis vara en E-butik som behöver ha en större mängd produkter hemma på lager. Samtidigt kan man jämföra kostnaden för att hyra lokal mot att hitta andra distributionssätt. En lösning skulle exempelvis kunna vara droppshipping. Med denna affärslösning krävs inte något lager. Visserligen uppkommer vissa andra kostnader men det kan vara ett alternativ för att slippa större lokalkostnader.

Ett annat sätt att pressa priset är att hyra lokal långt från stadskärnan. Genom att ha ett mindre lager i butiken kan butiksytan (med högre hyra) hållas nere. Däremot innebär det en extra logistisk fråga som behöver lösas.

Behövs en fast lokal?

Företag som behöver hyra lokal bör även fråga sig vad behovet egentligen är. I ett par städer (exempelvis Stockholm) är hyran för en relativt central lokal mycket hög per kontorsplats. Då kan det vara ett alternativ att istället hyra plats på ett kontorshotell. Därmed delas korridor, utskriftmöjlighet, reception och matplats med andra vilket håller nere kostnaden. Företag med enbart ett par anställda och med arbetsuppgifter som genomförs vid datorn kan med fördel välja detta alternativ. Däremot ges väldigt liten lagermöjlighet.

Större lokal som delvis kan hyras ut

Generellt ges lägre pris per kvadratmeter ju större lokal som man hyr. Att däremot hyra större lokal än vad man har behov av är sällan önskvärt. Men det kan finnas en ekonomisk vinning i det. Genom att välja en större lokal med flera ingångar går det att inreda på ett sätt som gör att vissa delar av lokalen kan hyras ut till andra företag. Det kan räcka med en pallplats för att det ska ges möjlighet till uthyrning. Därmed kan man få in mer per kvadratmeter än vad man betalar vilket, med viss insats, kan innebära ett riktigt bra pris för den egna delen av lokalen.