Om företagslarm för skydd av företag

Om företagslarm för skydd av företag

Att låta installera ett företagslarm är det kanske allra mest kostnadseffektiva sättet att skydda ett företag och dess ägor. Det är inte sällan så att värdefulla föremål såsom produktlager, verktyg, fordon, kontorsdatorer och liknande förvaras på en företagsfastighet. Att då skydda fastigheten med hjälp av ett larm är det första steget för att förebygga stölder och andra hot mot verksamheten.

Genom att dessutom ansluta ditt företagslarm till en larmcentral kan du mer än bara avskräcka illvilliga individer. På detta sätt kan du för en relativt billig penning även säkerställa att larmet inte går utan att du själv eller någon annan person som har utsetts för att övervaka fastigheten upptäcker detta. En sådan koppling mellan larmet och larmcentralen gör det således möjligt att vidta åtgärder för att minimera den skada som företaget åsamkas i händelse av ett inbrott eller liknande.

Fördelar med att skydda företaget med ett företagslarm

Det finns flera fördelar med att använda ett företagslarm i syfte att skydda ett företag, däribland de vi nu kommer att beskriva närmare. Till att börja med är dagens larmsystem så mycket mer avancerade än vad de tidigare varit. Inte sällan kan du med hjälp av en app övervaka ditt larm i din mobil eller surfplatta oavsett var i världen du befinner dig. Detta gör att du kan försäkra dig om att säkerheten på företaget är intakt även då du inte befinner dig på ägorna.

Som företagsägare kan du larma på när du lämnar fastigheten och på så vis säkerställa att larmet är påslaget och aktiverat. Ofta har du även möjligheten att ställa in ditt företagslarm på ett sådant sätt att delar av fastigheten är larmad medan andra delar inte är det. Det betyder att du kan låta dina anställda utföra sina arbetsuppgifter i den del av fastigheten där larmet inte har aktiverats medan övriga delar av detsamma skyddas av det aktiva larmet. Detta är inte minst användbart om din verksamhet är av en sådan art att dina medarbetare arbetar sena kvällar eller helger.

För mer utförlig information om företagslarm rekommenderar vi att du kontaktar ditt säkerhetsbolag.

Vad tjänar man som elektriker i Stockholm?

Vad tjänar man som elektriker i Stockholm?

I storstäderna är det inte sällan lite högre timpriser på elektriker och hantverkare. Hur väl detta återspeglar sig i lönen kan givetvis variera, och klart är att lönen mellan elektriker på olika firmor i staden kan variera en hel del. En källa vi tittar på konstaterar att medellönen för elektriker i Stockholm ligger på ungefär 26 000 kronor, med en medelålder på 29,5 år och en snitterfarenhet på 7,3 år. Detta är baserat på 539 referenser, var har även ställt ett par frågor till www.elektrikerstockholm.nu.

Lönerna presenteras i olika intervall. 0,18 procent uppger sig till exempel tjäna mellan 0 – 13 999 kronor i månaden. Högst sannolikt är det någon som jobbar deltid eller som lärling, men detta framgår inte på källans hemsida. Intervallet därefter är 14 – 15 999 kronor, och även här bör det handla om deltidsarbetare eller lärlingar.

Det enskilt största löneintervallet är det mellan 30 000 och 32 999 kronor i månaden, där 15,44 % av referenserna uppger sig ligga. Det är ganska få som tar sig över det här intervallet – lite fler än en på tio uppger sig tjäna över 32 999 kronor i månaden. 0,18 procent av referenserna säger sig ligga i intervallet 52 000 – 57 999 kronor i månaden, vilket också är det allra högsta. Kanske kan den lönen nås med en ledarroll på en framgångsrik elfirma – kanske är det någon som har startat eget.

När man jämför lönerna för elektriker i Stockholm med elektriker i andra delar av landet, så är det ganska små skillnader. Medellönen för hela landet ligger på ca 25 250 kronor i månaden, vilket kan jämföras med de lite drygt 26 000 kronor i månaden som gäller för elektriker i Stockholm. Bland de lägsta på listan finns Gotland, där elektrikerna har en medellön på ungefär 23 600 kronor i månaden, enligt källan. På Gotland finns dessutom de mest erfarna referenserna – de har i snitt arbetat i tolv år inom yrket.

Allra högst på listan hittar vi Skåne, där referenserna har uppgett en medellön på 26 375 kronor i månaden. Något att ta hänsyn till är skatten i de olika regionerna. En elektriker i Stockholm skattar sannolikt lägre än en i Västerbotten – med tanke på kommunalskatten. Det här kan innebära ganska stor skillnad i pengar per år, per person.

Publicerat i El