Fördelarna med att anlita ett bemanningsföretag med läkare

Idag står vårdgivarna inom hälso- och sjukvården inför en rad olika komplexa utmaningar. Några exempel på dessa är personalbrist, ekonomiska begränsningar och ökande patientkrav. Det är i denna kontext som bemanningsföretag med läkare att hyra ut har blivit alltmer värdefulla för vårdgivarna. Genom att tillhandahålla kvalificerade och kompetenta bemanningsläkare med kort varsel kan de vara en viktig tillgång för många vårdgivare. Läs vidare för att lära dig mer!

4 fördelar med att anlita ett bemanningsföretag med läkare att hyra ut

Du kanske undrar varför man som vårdgivare bör överväga att anlita ett bemanningsföretag med läkare att hyra ut? Dessa är några av de viktigaste fördelarna med att göra detta:

  • Flexibilitet. Den mest uppenbara fördelen med att hyra in bemanningsläkare är flexibiliteten. De bemanningsföretag som specialiserar sig på denna typ av bemanning erbjuder en lösning på det föränderliga personalbehovet. Detta oavsett om behovet beror på säsongsvariationer, plötsliga utbrott av sjukdomar eller andra oförutsedda händelser. Därmed kan vårdgivarna fortsätta att erbjuda en högkvalitativ vård även i tider av hög belastning.
  • Kostnadseffektivitet. Att anställa läkare på heltid kan medföra en betydande ekonomisk kostnad för en vårdgivare. Detta gäller inte minst för mindre sådana eller de som har begränsade budgetar. Då kan det vara en bättre idé att vända sig till ett bemanningsföretag med läkare att hyra ut. Genom att göra detta kan man som vårdgivare plocka in läkare på timbasis. Därmed minskar de fasta kostnaderna såsom förmåner och försäkringar för de anställda.
  • Kvalitet och kompetens. De bemanningsföretag som specialiserar sig på vårdbemanning har vanligtvis stränga processer för urval i syfte att säkerställa kvaliteten på de läkare som hyrs ut. Därmed minskar risken för felbehandling och andra misstag i arbetet. I sin tur medför detta att vårdkvaliteten och patientsäkerheten ökar.
  • Tidsbesparing. Rekryteringsprocessen kan ofta vara tidskrävande och kräva omfattande resurser. Ett bemanningsföretag kan dock vara behjälpliga genom att själva ta hand om denna process. Därmed sparar man som vårdgivare både tid och andra resurser. Detta är inte minst värdefullt i krissituationer där snabb bemanning är av yttersta vikt.

Dessa är de främsta fördelarna med att samarbeta med ett bemanningsföretag.

Tid för vaccination

Oavsett om du ska resa utomlands eller om du helt enkelt är osäker på vilka vaccin du tagit, kan du det vara bra att kolla upp det. Hos hemsidor som Svea Vaccin kan du bland annat se vilka vaccin som rekommenderas utifrån resmål. Det finns mängder av allvarliga sjukdomar i världen och just därför är det viktigt att kolla upp vilken sorts vaccination i Stockholm som du behöver. Det är lätt hänt att glömma vilka vaccin man redan tagit, dock kan du kolla in Folkhälsomyndighetens lista över vaccin och år. Här står det tydligt vilka vaccin som gavs ut utifrån årtal. Kanske har du dessutom sparat dina gamla vaccinationskort?

När ska grundvaccinen fyllas på?

Olika vaccin har olika doseringar. Vissa vaccin ger ett fullgott skydd livet ut, andra måste förnyas efter exempelvis 20 år. Några sådana vaccin är bland annat stelkramp och polio. Om du ska utomlands kan du behöva vaccinera dig mot bland annat hepatit. Detta är ett vaccin som ges i tre steg. När du tagit samtliga doser och sprutor har du också ett fullgott skydd i minst 20 år. Andra vaccin som är populära är TBE, alltså vaccin för fästingssjukan. Detta kan vara extra viktigt att vaccinera dig mot om du bor på landet eller i en del av landet där det finns mycket fästingar. Kanske har du även husdjur som utekatter? Då är det kanske extra viktigt att vaccinera dig mot just TBE.

Prata med experter

När det kommer till vaccination i Stockholm kan du vända dig till många håll för att få hjälp. Förutom att du kan vaccinera dig på sjukhuset och privata kliniker är det idag vanligt att många apotek också erbjuder drop in-mottagningar för just vaccinering av vanliga vaccin. Du kan även boka in ett möte för att få råd kring vilka vaccin man rekommenderar för olika resmål.

Vaccin och utlandsvistelser

Det är inte lätt att själv veta vilka vaccin du behöver inför resan. Dock kan du snabbt och enkelt hitta all information du behöver online. Du kan även besöka en vaccinationsklinik i Stockholm där du kan berätta för en sjuksköterska om vilket land du ska besöka samt hur länge du tänker vara borta.