Danixo svarar på frågor om stambyte i Stockholm

En av de större totalentreprenörerna, i Stockholm, som utför stambyte är Danixo. Företaget har genomfört denna omfattande renovering åt 100-tals fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Stockholm sedan de grundades. På dess hemsida besvaras några av de mest frekventa frågorna inom området.

Vad innebär ett stambyte inom Stockholm?

Med tiden kommer stammar och rör få förslitningsskador och i värsta fall kan dessa skador resultera i vattenskador. Via videoinspektion går det att avgöra dess kvalité och därmed även om byte av stammar behöver ske.
Då stammarna (de största ledningarna) i en fastighet är inbyggda behöver badrum och andra våtrum rivas ut. Därefter kan stammarna bytas ut varpå badrummet återställs.

Hur ofta behöver detta ske?

Hur snabbt stammar och ledningar slits beror på flera faktorer. Bland annat materialval samt hur mycket de utsätts för påfrestningar. Danixo anger att ”ca 30 – 60 år” är en rimlig levnadslängd att räkna med. När stammarna börjar bli 30 år bör definitivt löpande kontroller ske för att upptäcka eventuella småskador vilket kan tyda på att byte behöver ske.

Vilka olika arbetsmetoder finns?

De fyra olika arbetsmetoderna är följande:
Traditionellt
Partiellt
Kassett
Prefab
Vilken arbetsmetod som är bäst avgörs helt och hållet av förutsättningarna i den enskilda fastigheten. Det krävs alltså en grundlig inspektion inför att offert ska skapas just eftersom förutsättningarna kan vara så olika.

Vad innebär gratis rådgivning?

Flera stambyteskonsulter i Stockholm erbjuder sina kunder ”fri rådgivning”. Det kan däremot skilja kraftigt mellan de olika konsulterna vad detta egentligen innebär. Hos Danxio innebär det att personal kommer ut till fastighetsägaren och förklarar hur processen kan förväntas se ut, vad de boende kan förvänta sig, ungefärliga kostnader och annat som är grundläggande för denna renovering.
Gratis rådgivning sker generellt på grundläggande bas och behöver alltså inte omfatta videoinspektion av stammarna.

Hur sker finansiering?

Det vanligaste är att fastighetsägaren kan belåna bostaden mer och använda denna summa för att bekosta den stora renovering som byte av stammar innebär. En stambyteskonsult kan hjälpa till i denna process.

Om Danixo

Danixo grundades 2003 i Stockholm och har alltså mycket lång erfarenhet av stambyte och de kringliggande tjänster som krävs för att detta ska utföras på ett korrekt och säkert sätt. Företaget erbjuder ett ”helhetskoncept” vilket innebär att företagets egen personal tar hand om allt. Detta oavsett om det är att riva badrum, installera belysning eller inspektera stammarna.