Välja rökdetektor eller värmedetektor

Välja rökdetektor eller värmedetektor

I alla hem och arbetslokaler bör det finnas brandlarm och andra brandskydd. Hemlarm som påtalar för de som befinner sig i byggnaden att brand har uppstått och att man därmed bör utrymma eller försöka släcka branden. De två vanligaste brandlarmen är rökdetektor och värmedetektor. Vilken är bäst?

Rökdetektor – Vanligast och varnar snabbt

De flesta brandvarnare som säljs till privatpersoner är rökdetektorer. Dessa finns i två olika modeller. De kan antingen vara optiska eller joniserade. Oavsett så larmar de när rök uppstår.

Eftersom rökutveckling sker mycket tidigt i ett brandförlopp kommer även rökdetektorn att upptäcka och larma för brand tidigt. Detta inte minst eftersom varm rök stiger uppåt och därmed snabbt når de detektorer som sitter i taket.

En fördel med rökdetektor är just att de larmar vid rök. Det är nämligen framförallt röken som är farlig vid brand. De flesta som dör i en eldsvåda gör detta på grund av rökförgiftning. Röken kan även göra personer omtöcknade så att de inte ens vaknar trots brand i sovrummet.

Nackdelen med rökdetektorer är att de lätt kan larma falskt. Det kan exempelvis ske om man lagar mat och stekoset inte tillräckligt kan tas hand om av köksfläkten. Ett annat alternativ är vid renovering. Om exempelvis slipning sker av väggar inför tapetsering kan dammoln skapas som kan utlösa rökdetektorer.

Värmedetektor – På platser med rök

Det andra alternativet är värmedetektor. De är inte alls lika vanliga i privata hem utan används främst hos företag eller föreningar. Istället för att känna av mängden rök mäter den temperaturen i ett rum. När temperaturen nått denna nivå larmar detektorn.

Fördelen är att denna sort av brandvarnare kan användas på ställen där det ofta uppkommer rök eller gas. Att exempelvis ha rökdetektor på en byggarbetsplats skulle skapa en rad felaktiga larm. Det är även effektiva larm på ställen där flambränder kan uppkomma. En flambrand är vanlig när exempelvis gaser brinner.

Andra tillfällen där värmedetektor är bättre är i badrum där vattenånga kan utlösa rökdetektorer. Även om det finns vissa undantag kan man säga att rökdetektorer är standardlösningen. Men om dessa inte passar, exempelvis på grund av gas eller damm, så används värmedetektor.

Nackdelen med dessa modeller är att de kan larma något senare. Vid en pyrbrand kan rök skapas men det tar ett tag innan värmen uppe vid taket är så stor att larmet utlöses.