Förberedelser inför att ansöka om bergvärme

Förberedelser inför att ansöka om bergvärme

För att kunna få en ansökan om bergvärme snabbt behandlad och godkänd är det bra att förbereda ansökan noggrant. Är den inte fullständig kommer ansökan att skickas tillbaka för kompletteringar vilket kan dra ut på tiden. Men det är inte bara tidsaspekten som är negativ. I det fall handläggningen tar mer tid än beräknat kan det även uppstå extrakostnader. Följande punkter tar Stockholm stad upp på sin webbplats gällande förberedelser för bergvärme.

Vill du börja borra direkt?

I ansökan till bergvärme går det att ange att man önskar omedelbar verkställighet. Det innebär att borrning får påbörjas direkt efter att en ansökan har godkänts. Det är i detta fall miljöförvaltningen i Stockholm som avgör om omedelbar verkställighet kan gälla eller inte.

Önskas detta måste det i ansökan framgå av vilken anledning detta behov finns. Här måste man även komma ihåg att grannar kan överklaga ett sådant beslut av miljöförvaltningen. Det är därmed inte säkert att man kan börja borra för bergvärme direkt när beslutet ges även om omedelbar verkställighet godkänts.

Kontrollera med grannar

Som nämnts ovan kan alltså grannar överklaga beslutet. Du kan visserligen börja borra direkt efter beslutet men i detta fall tas en mycket stor risk. Om grannarna överklagar beslutet och detta mynnar ut i att Länsstyrelsen anser att borrning inte får ske måste anläggningen monteras bort. Därmed har du både lagt ner tid och pengar på något du inte får något för.

Det är därmed bättre att vänta in att beslutet fått laga kraft. Det betyder att det inte längre går att överklaga. Man räknar med att beslutet gått laga kraft tre veckor efter att alla grannar tagit del av beslutet. De har därmed haft tre veckor på sig att överklaga beslutet.

Hålets position

I ansökan ska det tydligt framgå var själva borrningen är tänkt att ske. Här behöver man bland annat ta hänsyn till närliggande borrhål och andra tillstånd för borrning. På Stockholm.se finns en E-tjänst där man kan se samtliga hål som borrats för bergvärme. Här kan man exempelvis se om det finns hål i närheten av den punkt där man själv tänkt att borra.

Du behöver även ta hänsyn till ledningar och rör som eventuellt är dragna där ni tänkt borra. Dessa kan hittas via ”Ledningskollen” som även den hittas på Stockholm stads webbplats.

När är allt är förberett och klart kontaktar du bergvarmestockholm.com och ser till att få bergvärmen på plats.