Fondrobotar erbjuder investerare intressanta möjligheter

Vi lever i en tid då de finansiella marknaderna blir allt mer komplexa. Fondrobotar och andra tekniska påfund erbjuder investerare intressanta möjligheter och praktiska lösningar. Dessa robotrådgivare använder sig av algoritmer för att automatisera investeringsprocessen. Tack vare sina fiffiga algoritmer kan de optimera den enskilda investerarens investeringsportfölj på ett intressant sätt. Fortsätt att läsa för att lära dig mer om detta fenomen!

3 fördelar med att låta fondrobotar göra jobbet

Funderar du på att låta fondrobotar sköta investeringarna åt dig? Det kan vara en bra idé att göra detta utifrån att denna lösning är:

  • Effektiv och kostnadseffektiv. Traditionellt sett kräver investeringar en människas handpåläggning. Därför är processen inte bara tidsödande utan även kostsam. Men genom att använda en robotrådgivare kan du istället automatisera flera delar av denna process. Detta istället för att överlåta jobbet till en mänsklig rådgivare. Därmed är denna lösning såväl mer effektiv som mer kostnadseffektiv jämfört med alternativet.
  • Skräddarsydd och anpassningsbar. En annan fördel med att låta fondrobotar göra jobbet är att lösningen är skräddarsydd och anpassningsbar. Algoritmerna sköter nämligen jobbet åt dig men anpassar investeringarna utifrån din profil. Genom att besvara ett antal frågor om din ekonomiska situation och dina mål med investeringarna kan roboten ta fram en anpassad strategi. Därmed sker investeringarna på ett så optimalt sätt som möjligt eftersom din individuella riskprofil och dina mål tas i beaktande.
  • Automatisk balansering. En av de egenskaper som verkligen sticker ut med dessa algoritmer är deras förmåga att automatiskt balansera om en fondportfölj. För som du redan känner till svänger det ofta ganska kraftigt på de finansiella marknaderna. I takt med att vissa fonder går upp och andra går ner kan balansen i din portfölj därför rubbas. Men genom att använda dig av en fondrobot kan du ofta få hjälp att automatiskt övervaka detta och vid behov balansera om portföljen. Forskning har visat att man genom att regelbundet göra just detta kan få en jämnare och potentiellt sett högre riskjusterad avkastning över tid.
  • Mindre bias. Mänskliga finansiella rådgivare är ofta styrda av sitt personliga bias när det kommer till investeringar. Men en algoritm styrs inte på detta sätt utan har inga nerver som behöver hållas i schack. Därmed kan den ofta fatta mer kallt beräknade och vettiga investeringsbeslut.