Så bokar du flyttstädning i Stockholm på rätt sätt

När du flyttar ut ur ditt hem kan städningen lätt kännas som någonting du vill nedprioritera. Du har helt enkelt en massa andra uppgifter att utföra som känns viktigare eller roligare för dig. Vi förstår att det kan kännas onödigt stressande att behöva städa ur lägenheten innan du flyttar. Å andra sidan är det också väldigt viktigt att du gör detta – i annat fall kan hyresvärdens inhyrande av en städfirma i slutändan stå dig dyrt. Därför är det i de allra flesta fall att boka flyttstädning i Stockholm istället för att strunta i att göra detta.

Men hur går man egentligen tillväga för att göra en sådan bokning på bästa möjliga sätt? Det finns förvisso inga sätt som är direkt rätt eller fel, däremot finns det några oskrivna regler. Nedan går vi igenom vad du bör tänka på när du bokar flyttstäd av en lokal städfirma!

Tips som hjälper dig att boka flyttstädning i Stockholm

Som vi redan har nämnt finns det vissa oskrivna regler när det kommer till bokning av flyttstädning i Stockholm. Genom att ha kolla på dessa kan du enklare boka flyttstäd på ett så smidigt och bra sätt som möjligt. Några exempel på de tips som du bör ta till dig är att:

 • Vara tidigt ute med din bokning. God framförhållning är A och O när du ska göra en bokning av något slag. Detta gäller även när du har tänkt boka flyttstäd. Du bör nämligen se till att vara tillräckligt tidigt ute för att säkerställa att städfirman inte är upptagen på annat håll när du behöver dem. En bra tumregel som du kan förhålla dig till är att försöka boka städningen så tidigt som möjligt, d.v.s. så fort du vet vilket datum du ska flytta.
 • Vara tydlig med ditt behov. Ett annat bra tips är att vara tydlig med ditt behov när du gör din bokning. Detta för att städfirman ska vara helt införstådd med vilken städtjänst du behöver. Med detta sagt brukar en flyttstädning alltid inkludera vissa tjänster.
 • Be om en offert. Du bör be städfirman om en skriftlig offert. Dessutom kan du tjäna på att ta in flera offerter från olika aktörer för att kunna jämföra dessa mot varandra.

Investera i guldpris – Så går det till

Att investera i aktuellt guldpris kan ske på flera olika sätt. Vilket som är bäst beror både på långsiktighet, önskemål om hävstång och kostnadseffektivitet.

Certifikat

Ett certifikat är ett värdepapper som följer värdet på en underliggande tillgång – utifrån dess procentuella förändring. Certifikatet kan exempelvis kosta 100 kronor och går internationellt guldpris upp 5 % kommer certifikatet att gå upp till 105 kronor. Detta förutsätter däremot att marknaden är likvid dvs. har stor handel och därmed en automatisk justerad prissättning.
Att investera i certifikat är ett enkelt sätt att exponera sitt kapital mot internationellt guldpris utan att äga den underliggande tillgången. Dessutom kan certifikat handlas inom ISK.

Bull/Bear-certifikat

Bull- och Bear-certifikat används av de som vill investera i guldpriset med hävstång – på relativt kort sikt.

 • Bull – Följer procentuell prisförändring multiplicerat med hävstången. Med X5 i hävstång kommer värdet på Bull-certifikatet att röra sig fem gånger mer än guldpriset. Detta både uppåt och nedåt.
 • Bear – Rör sig tvärtemot mot priset på dess underliggande tillgång. Det är därmed ett värdepapper att investera i vid tro på att priset kommer att gå ner på tillgången. Går priset ner 1 % kommer detta värdepapper att gå upp 1%. Även dessa kan handlas med hävstång på olika nivåer.

Bull- och Bearcertifikat används primärt vid spekulation på kort sikt eftersom dessa har en inbyggd hävstång som missgynnas av längre tids investering.

Fysiskt guld

De flesta medelstora, eller stora, städer har minst en guldbutik där guld kan köpas och sälja till aktuellt guldpris. Priset justeras visserligen löpande men sällan mer än någon gång per vecka. Detta till skillnad på pris på certifikat och andra värdepapper som justeras hela tiden, under börsens öppettider, utifrån den handel som sker.

Att äga fysiskt guld innebär att säkerheten helt och hållet är upp till köparen. Detta till skillnad mot certifikat och andra värdepapper då det krävs att man litar på utgivaren, banken osv.

ETF som följer guldpris

ETF är börshandlade fonder. De handlas därmed på samma sätt som aktier när börsen är öppen. Det går att lägga limit order, stop-loss osv. Men istället för att göra detta på en enda aktie så sker handel i en fond som består av olika tillgångar. En guld-ETF är därmed helt bestående av denna ädelmetall. Det finns även fonder som består av flera olika ädelmetaller.

Arvodet viktigt för bostadssäljare som vill anlita mäklare

Som du säkert känner till debiterar fastighetsmäklare ett arvode när du anlitar denne och nyttjas dennes tjänster. För bostadssäljare som vill anlita mäklare är därför arvodet en viktig faktor i valet av fastighetsmäklare. Personen ifråga kommer nämligen ta betalt i form av en procentandel av köpeskillingen. Som du säkert redan vet om du tidigare har sålt en bostad brukar arvodet inte vara särskilt lågt.

Det är med andra ord inte billigt att anlita en fastighetsmäklare. Men trots att säljare av bostäder ofta är smärtsamt medvetna om hur mycket mäklarna kostar är deras tjänster närmast oumbärliga. För trots att ett genomsnittligt mäklararvode i Stockholm ligger på 80 576 kr är tjänsterna väl värda sitt pris. Med detta sagt kan du fortfarande tjäna en hel del på att jämföra arvoden från flera olika fastighetsmäklare innan du väljer att anlita en av dessa,

Viktigt för bostadssäljare som vill anlita mäklare att våga jämföra

Det första som du behöver känna till om dessa arvoden är att de vanligtvis ligger på runt 1,6 procent. Detta är vad som anses vara ett normalt arvode för fastighetsmäklare i vår huvudstad. Men det finns variationer och vissa lägger sig högre medan andra debiterar ett något lägre arvode. Därför är det för bostadssäljare som vill anlita mäklare viktigt att våga jämföra arvoden från flera olika aktörer.

Det är också viktigt att ha följande aspekter i åtanke:

 • Arvodet är ganska betydande i kronor och ören. Även om 1,6 procent kanske inte låter som särskilt mycket går en villa i huvudstaden ofta för omkring 4-6 miljoner kronor eller mer. Det betyder att din fastighetsmäklare kan debitera ett arvode som uppgår till runt 80 000 kr – ibland lite mer, ibland något mindre.
 • Du kan spara en del pengar genom att jämföra. Innan du anlitar en mäklare är det viktigt att du gör en jämförelse. Det finns en hel del fördelar för den som jämför mäklararvoden i Göteborg, Stockholm och andra större städer i Sverige. Detta med hjälp av specialiserade jämförelsesajter.
 • Skickliga förhandlare kan spara tusenlappar. Ponera att du säljer en fastighet värd 6 miljoner kronor och ett genomsnittligt mäklararvode i Stockholm är 1,6 procent. Du kan då spara 6 000 kr bara genom att förhandla ner arvodet till 1,5 procent.

Så anordnar du ett framgångsrikt digitalt event

Många personer använder internet för att kunna kommunicera med familj och vänner samt för att utföra olika typer av ärenden. Dessutom har det blivit allt vanligare att evenemang av olika slag är digitala och sänds via nätet. Men det är fortfarande många arrangörer som känner sig tveksamma inför att anordna ett digitalt event. Här delar vi med oss av våra bästa tips för att säkerställa att ett sådant blir framgångsrikt!

5 tips för dig som vill anordna ett digitalt event på bästa sätt

För att eventet ska bli så bra som det potentiellt sett kan bli bör du som arrangör tänka på att:

 • Ha en tydlig målsättning redan från början. Innan du börjar planera ett digitalt event bör du ha en tydlig målsättning med detsamma. Ta gärna fram mål som är specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbegränsade. Detta bör du göra redan innan du sätter agendan för eventet eller väljer en plattform att hålla det via. Se också till att hela det team som är involverat i projektet vet vad du vill uppnå.
 • Välj en plattform att anordna eventet via. Det finns många olika plattformar som kan användas för att anordna event på ett digitalt sätt. Nästa steg i processen är därför att göra lite egna efterforskningar och hitta ett lämpligt sådant att använda.
 • Välj den rätta tiden för eventet. Det är också viktigt att du väljer den mest optimala tiden att hålla ditt evenemang. Detta för att så många personer som möjligt ska kunna delta. Här bör du även ha agendan i åtanke och fundera kring huruvida du vill kunna hålla en session med frågor och svar i slutändan.
 • Marknadsför eventet. Du bör inte bara luta dig tillbaka och förvänta dig att personer helt slumpmässigt hittar till ditt evenemang. Se istället till att marknadsföra det ordentligt på förhand så att din målgrupp vet när det går av stapeln och hur de kan delta.
 • Engagera målgruppen. När du anordnar ett digitalt event är det sällan bra att ha en timmeslång session som närmast liknar katederundervisning. Engagera istället din målgrupp genom att involvera dem och uppmuntra dem att ställa frågor och delta på olika sätt.