Inför en bouppteckning i Solna bör du anlita en juristbyrå

När någon som stod dig nära har gått bort finns det en hel del administrativa aspekter som behöver tänkas på och hanteras. En av dessa är att du bör anlita en juristbyrå inför den bouppteckning i Solna som kommer att äga rum efter bortgången. En sådan process kan nämligen vara komplex och svår att hantera. Därför vill du ha tillgång till den bästa möjliga professionella rådgivningen som du kan få.

Men vilka är då fördelarna med att anlita en byrå? Läs vidare för att få svaret!

3 skäl att anlita en juristbyrå inför en bouppteckning i Solna

Det finns många goda skäl att anlita en juristbyrå som specialiserar sig på bouppteckning i Solna:

  • Processen förenklas. Det första skälet som vi vill nämna är att hela processen kring bouppteckningen förenklas tack vare juristbyråns expertis. Som vi redan har nämnt är detta en komplex och svår uppgift, inte minst om du aldrig tidigare har varit involverad i en sådan. Men genom att ta hjälp av en juristbyrå kan du alltså förenkla hela denna process för dig. Du kan få den expertis och rådgivning som du behöver för att täcka in alla de aspekter som du behöver tänka på. Därmed blir hela processen väldigt smidig.
  • De är experter på detta område. Juristbyråer sitter på en omfattande kunskap och expertis när det kommer till det mesta som har med juridik att göra. Byrån kan därmed vara behjälplig med att hjälpa dig och övriga parter att förstå de olika delarna som tillsammans utgör processen. Till exempel kan de se till så att alla involverade parter meddelas om bouppteckningen och att den går rätt till.
  • Du kan spara tid. En aspekt som du kanske inte har tänkt på är att du faktiskt kan spara tid på att anlita experter på bouppteckning i Solna. Detta då byrån kan se till så att bouppteckningen sker inom en viss tidsram efter personens bortgång. De kan skynda på hela processen och säkerställa att den fortskrider så fort som bara är möjligt. Därmed lättar din egen börd och du kan lita på att allt fortlöper som planerat.

Anlita en juristbyrå

Som egenföretagre är det viktigt att planera för vad som händer med företaget om du skulle skilja dig, bli sjuk eller om du mot förmodan skulle avlida. En juristbyrå kan hjälpa dig att upprätta juridiska handlingar för ditt företag. Det kan vara ett kompanjonavtal, en framtidsfullmakt eller ett äktenskapsförord.

Det finns tillfällen i livet när man behöver anlita en juristbyrå. Det kan handla om att du och din sambo vill skriva ett samboavtal, att någon i familjen har gått bort och att ett dödsbo behöver hanteras eller om en skilsmässa med bodelning. Andra saker som både privatpersoner och företagare kan behöva ta hjälp från en juristbyrå är till exempel mark- och miljörätt eller värdering.

Juridiska handlingar för företagare

Att vara egenföretagare kan vara utmanande. En viktig sak för många som driver enskild firma är att skilja privatlivet från företaget. För att din familj ska slippa hamna i svårigheter när företaget går dåligt kan det vara bra att upprätta vissa handlingar. En juristbyrå kan hjälpa till med att upprätta ett så kallat kompanjonavtal eller aktieägareavtal. Det betyder att om något händer, till exempel att en person blir sjuk eller går bort, så kan tillgångar och annat som rör företaget regleras i avtal. Ett sådant av avtal kan även i viss mån reglera vad som händer med företaget i förhållande till familjerna som är iblandade. Ett annat avtal som kan vara aktuellt för egenföretagare är ett så kallat framtidavtal som gör det möjligt för en partner eller familjemedlem att ta över ansvaret för företaget i händelse av sjukdom eller dödsfall. På så sätt kan du försäkra dig om att en person med insikt i företaget tar över ansvaret om något skulle hända dig.

Juridiska handlingar för privatpersoner

För egenföretagare så går ju ofta privatliv och företag ihop. Ett äktenskapsförord är ett avtal som reglerar hur tillgångar inom företaget och gemensamma tillgångar inom äktenskapet ska fördelas. Om en skilsmässa skulle inträffa så kan ett avtal bestämma att företaget är enskild egendom och därför inte ska ingå i en eventuell bodelning. Ett annat vanligt juridiskt dokument som många anlitar en juristbyrå för att få hjälp med är ett testamente. Ett testamente bestämmer vad som händer med skulder och tillgångar i händelse av dödsfall. Om du är sambo så kommer en parter inte ärva dig om du dör och då är ett testamente extra viktigt.

Arbetsmarknaden för jurister – på ett och på fem års sikt

Arbetsmarknaden för jurister – på ett och på fem års sikt

Vill du arbeta med brottmål? Familjerätt? Företagsjuridik? Oavsett vilket område du vill specialisera dig inom, är chansen till anställning god som jurist med examen (och gärna lite erfarenhet). Arbetsutsikterna är goda i så gott som hela landet, men det är lite lättare på vissa håll än andra.

Idag finns det ungefär 20 000 anställda jurister i landet, vilket gör det till en ganska stor yrkesgrupp. Ungefär 57 procent av dem av kvinnor, medan 43 procent är män. De flesta av jobbet finns i Stockholmsregionen enligt Yrkesregistret (2016, SCB) – men betyder det verkligen att det är här det också faktiskt är enklast att hitta jobb?

Lite mer konkurrens om jobben i Stockholm

Enligt Arbetsförmedlingens yrkeskompass råder det balans på arbetsmarknaden för jurister i Stockholm, precis som i ytterligare ett antal regioner i landet. I en stor del av landet råder det dock ”liten” eller ”mycket liten” konkurrens om jobben. Den som söker jobb som jurist kan ha alltså ha det lite lättare i till exempel Göteborg eller Malmö, om man litar på Arbetsförmedlingens prognoser.

Samtidigt beror det givetvis på många faktorer. Kanske är du specialiserad inom familjerätt? I sådana fall kan det vara bra att söka sig till en större stad som Stockholm. Här finns ett utrymme för juristbyråer att nischa sig på olika områden, må det så vara familjerätt, asyljuridik eller fastighetsjuridik till exempel. På mindre orter är det desto vanligare att man får arbeta med mer allmänna frågor, och vara lite duktig på det mesta – istället för väldigt duktig på ett begränsat område.

Lättare i många andra städer

Som nämnt i inledningen av den här texten finns majoriteten av jobben i Stockholms län. Det betyder dock inte att det är enklast att hitta ett arbete i huvudstaden. Om du har specialistkompetens inom något område (familjerätt eller brottmål till exempel), kan du dock ha större chans att hitta en arbetsgivare och en byrå som verkligen passar dig, ibland kan det räcka med ett telefonsamtal eller mail inom det område man är intresserad av. Är du specialist på familjerätt kan familjerättstockholm.com vara ett bra val.

Rent generellt råder dock, enligt Arbetsförmedlingen, mindre konkurrens om jobben i städer som Malmö, Lund och Göteborg.  Exakt vad det beror på låter vi vara osagt – men det kan alltså vara lättare att få ett jobb här, även om jobben totalt sett är färre.