Investera i guldpris – Så går det till

Att investera i aktuellt guldpris kan ske på flera olika sätt. Vilket som är bäst beror både på långsiktighet, önskemål om hävstång och kostnadseffektivitet.

Certifikat

Ett certifikat är ett värdepapper som följer värdet på en underliggande tillgång – utifrån dess procentuella förändring. Certifikatet kan exempelvis kosta 100 kronor och går internationellt guldpris upp 5 % kommer certifikatet att gå upp till 105 kronor. Detta förutsätter däremot att marknaden är likvid dvs. har stor handel och därmed en automatisk justerad prissättning.
Att investera i certifikat är ett enkelt sätt att exponera sitt kapital mot internationellt guldpris utan att äga den underliggande tillgången. Dessutom kan certifikat handlas inom ISK.

Bull/Bear-certifikat

Bull- och Bear-certifikat används av de som vill investera i guldpriset med hävstång – på relativt kort sikt.

  • Bull – Följer procentuell prisförändring multiplicerat med hävstången. Med X5 i hävstång kommer värdet på Bull-certifikatet att röra sig fem gånger mer än guldpriset. Detta både uppåt och nedåt.
  • Bear – Rör sig tvärtemot mot priset på dess underliggande tillgång. Det är därmed ett värdepapper att investera i vid tro på att priset kommer att gå ner på tillgången. Går priset ner 1 % kommer detta värdepapper att gå upp 1%. Även dessa kan handlas med hävstång på olika nivåer.

Bull- och Bearcertifikat används primärt vid spekulation på kort sikt eftersom dessa har en inbyggd hävstång som missgynnas av längre tids investering.

Fysiskt guld

De flesta medelstora, eller stora, städer har minst en guldbutik där guld kan köpas och sälja till aktuellt guldpris. Priset justeras visserligen löpande men sällan mer än någon gång per vecka. Detta till skillnad på pris på certifikat och andra värdepapper som justeras hela tiden, under börsens öppettider, utifrån den handel som sker.

Att äga fysiskt guld innebär att säkerheten helt och hållet är upp till köparen. Detta till skillnad mot certifikat och andra värdepapper då det krävs att man litar på utgivaren, banken osv.

ETF som följer guldpris

ETF är börshandlade fonder. De handlas därmed på samma sätt som aktier när börsen är öppen. Det går att lägga limit order, stop-loss osv. Men istället för att göra detta på en enda aktie så sker handel i en fond som består av olika tillgångar. En guld-ETF är därmed helt bestående av denna ädelmetall. Det finns även fonder som består av flera olika ädelmetaller.