En liten guide till utrustning för lekplats & lekmiljö

När det kommer till lekplats & lekmiljö är dessa centrala platser för barns utveckling och välbefinnande. De erbjuder en plats för fysisk aktivitet, social interaktion och kreativ lek. Men att utforma en säker, inkluderande och rolig miljö för lik är ingen liten uppgift. Det krävs en noggrann genomgång av vilka typer av utrustning som ska inkluderas. I denna lilla guide dyker vi djupt ner i olika typer av utrustning för lekplatser. Vi belyser bland annat traditionella gungor och rutschkanor men även mer moderna lösningar som fjädergungor och naturlek.

4 exempel på traditionell utrustning för lekplats & lekmiljö

Entreprodukter.se är proffs på lekplats & lekmiljö och har produkter så som gungor, karuseller, rutschkanor och annan lekutrustning. När det kommer till traditionell sådan är dessa fyra vanliga produkter:

  • Gungor. En plats för lek är knappast komplett utan gungor. Dessa finns i olika varianter, från traditionella sådana gungor som är anpassade för små barn och personer med funktionsnedsättningar.
  • Rutschkanor. Rutschkanor är en ständig favorit och finns i allt från små, böljande former till stora, spiralformade konstruktioner.
  • Sandlådor. Sandlådor erbjuder en plats för kreativ lek och finmotoriska aktiviteter. Det är viktigt att sanden är ren och att lådan har god dränering.
  • Karuseller. Karuseller har varit populära i många generationer. Detta är en utmärkt utrustning för att utveckla barns balans och koordinationsförmåga.

4 exempel på modern lekplatsutrustning

Om vi istället diskuterar mer modern utrustning för lekplats & miljö är dessa fyra vanliga lösningar:

  • Fjädergungor. Fjädergungor är en modernare variant av den klassiska gungan. Den erbjuder en mjukare och mer dynamisk gungning.
  • Lekställningar. Lekställningar är komplexa strukturer som ofta inkluderar en kombination av klätterväggar, hängbroar och rutschkanor. De främjar en mängd olika motoriska färdigheter.
  • Bollspel. Utrustning för bollspel som fotboll, basket och volleyboll kan också inkluderas i en modern miljö för lek och spel. På så vis kan man främja fysisk aktivitet och lagspel.
  • Naturlek. Naturlek innebär att man integrerar naturliga element i leken, som stenar, stockar och vatten. På så vis uppmuntrar man till en mer organisk form av lek. Alternativt kan det handla om lekplatsutrustning som är tillverkad i exempelvis trä och andra naturliga material.

Oavsett vilken utrustning som används är det viktigt att tänka på säkerheten och tillgängligheten.