För- och nackdelar med att köpa begagnad elektronik

Genom att köpa begagnad elektronik kan du göra en god affär – men risken är också lite större att du får något som du inte är nöjd med. I den här texten tar vi upp för- och nackdelarna med att köpa använd teknik.

Fördelar med att köpa begagnad elektronik

  • Priset. Det här är givetvis den största anledningen till att folk kan köpa begagnat. Just begagnad elektronik tenderar att falla rätt snabbt i pris, kanske delvis på grund av att många är rädda för att göra en dålig affär – att få en produkt som inte fungerar som den ska. Det här är ofta ganska svårt att kontrollera ordentligt innan man faktiskt slår till på köpet.
  • Lite äldre elektronik fungerar ofta fint. Det är lätt hänt att man alltid vill ha det senaste. Sanningen är dock att de flesta inte har behov av en maxad padda, telefon eller dator som släppts under det senaste året. För de allra flesta räcker det fint med en ”medelmodell” som lanserats under de senaste två – tre åren.
  • Bra för miljön. Generellt riskerar en hög konsumtion att påverka planeten på ett negativt sätt. Genom att handla begagnad elektronik bidrar du till att hushålla med jordens resurser.

Nackdelarna

  • Inga garantier – oftast. När du köper begagnad elektronik av en privatperson ges inga garantier. Däremot är det värt att nämna att det finns företag som köper in begagnade produkter, inspekterar dem och ger en liten garanti till kunden. Hur lång den garantin är skiljer sig mellan olika företag – så det är en god idé att jämföra på förhand.
  • Det är svårt att kontrollera att allting fungerar som det ska. Som lekman är det svårt att säkerställa att den elektronik du köper verkligen fungerar som den ska. Ett tips är att söka information på förhand om vanliga fel förenade med just den produkt du planerar att köpa. Om du till exempel ska köpa en iPad eller en iPhone är det bra att veta att det finns en fuktsensor i hörlursuttaget på äldre modeller (eller vid SIM-kortet i nyare modeller).
  • Livslängden okänd. Lite kopplat till punkten ovan – det är helt enkelt svårt att veta hur länge elektroniken kommer att fungera som den ska. I synnerhet när det gäller begagnad elektronik som telefoner eller laptops som bärs runt, så kan livslängden variera rejält.