Välja rökdetektor eller värmedetektor

Välja rökdetektor eller värmedetektor

I alla hem och arbetslokaler bör det finnas brandlarm och andra brandskydd. Hemlarm som påtalar för de som befinner sig i byggnaden att brand har uppstått och att man därmed bör utrymma eller försöka släcka branden. De två vanligaste brandlarmen är rökdetektor och värmedetektor. Vilken är bäst?

Rökdetektor – Vanligast och varnar snabbt

De flesta brandvarnare som säljs till privatpersoner är rökdetektorer. Dessa finns i två olika modeller. De kan antingen vara optiska eller joniserade. Oavsett så larmar de när rök uppstår.

Eftersom rökutveckling sker mycket tidigt i ett brandförlopp kommer även rökdetektorn att upptäcka och larma för brand tidigt. Detta inte minst eftersom varm rök stiger uppåt och därmed snabbt når de detektorer som sitter i taket.

En fördel med rökdetektor är just att de larmar vid rök. Det är nämligen framförallt röken som är farlig vid brand. De flesta som dör i en eldsvåda gör detta på grund av rökförgiftning. Röken kan även göra personer omtöcknade så att de inte ens vaknar trots brand i sovrummet.

Nackdelen med rökdetektorer är att de lätt kan larma falskt. Det kan exempelvis ske om man lagar mat och stekoset inte tillräckligt kan tas hand om av köksfläkten. Ett annat alternativ är vid renovering. Om exempelvis slipning sker av väggar inför tapetsering kan dammoln skapas som kan utlösa rökdetektorer.

Värmedetektor – På platser med rök

Det andra alternativet är värmedetektor. De är inte alls lika vanliga i privata hem utan används främst hos företag eller föreningar. Istället för att känna av mängden rök mäter den temperaturen i ett rum. När temperaturen nått denna nivå larmar detektorn.

Fördelen är att denna sort av brandvarnare kan användas på ställen där det ofta uppkommer rök eller gas. Att exempelvis ha rökdetektor på en byggarbetsplats skulle skapa en rad felaktiga larm. Det är även effektiva larm på ställen där flambränder kan uppkomma. En flambrand är vanlig när exempelvis gaser brinner.

Andra tillfällen där värmedetektor är bättre är i badrum där vattenånga kan utlösa rökdetektorer. Även om det finns vissa undantag kan man säga att rökdetektorer är standardlösningen. Men om dessa inte passar, exempelvis på grund av gas eller damm, så används värmedetektor.

Nackdelen med dessa modeller är att de kan larma något senare. Vid en pyrbrand kan rök skapas men det tar ett tag innan värmen uppe vid taket är så stor att larmet utlöses.

När du väljer papperskorgar som ska vara utomhus

Det är stor skillnad på om papperskorgar ska användas inomhus eller om de ska vara för utomhusbruk. Ska du ha papperskorgen på din egen gård kanske inte kraven är så höga men handlar det om offentliga miljöer, på företagsområden eller i parker bör man absolut tänka till och köpa de modeller som ”håller i längden”

Det viktigaste i detta läge är att man köper rejäla och hållbara papperskorgar. Det finns modeller av exempelvis plast och plåt. Men av dessa material rekommenderas plåt. Detta inte minst om de ska användas för utomhusbruk i offentlig miljö. Tyvärr sker skadegörelse allt för ofta och att då välja en modell av plast ger inte alltid långsiktig hållbarhet. Papperskorg parken som även kallas papperskorg tilt och är i vår mening en uppdaterad och förbättrad version av papperskorg rosen.

Tydlighet och funktion i fokus

Utöver att papperskorgar för utomhusbruk behöver vara betydligt hållbarare bör man se över dess funktion. För även på denna punkt finns tydliga skillnader. Genom att en bygel håller fast soppåsen kommer den stadigt hållas på plats. Dessutom blir det även lättare att tömma den när så behövs. Man bör även ha ett rejält lock som har kanter som går ner över påsen. Därmed riskerar man inte att vinden tar tag i locket och drar upp det.

När papperskorgar monteras utomhus finns även fördelar i att montera fast dem i en stolpe eller på en vägg. Av den anledning följer ofta denna fästanordning med när just produkter för utomhusbruk köps. Något som inte följer med i samma utsträckning för inomhusprodukter.
Ännu en sak som skapar tydlighet är märkning. Det bör vara en klassisk märkning på framsidan av papperskorgen. Det ska helt enkelt inte vara möjligt att missförstå vad den används till.

Välj tillbehör

Om papperskorgen inte kan sättas på en vägg eller plank kan den behöva monteras på en tillhörande stolpe. Man köper då monteringsrör och ett fundament som den monteras på. På detta sätt kan den ställas var som helst och även förflyttas. En enkel lösning vid enstaka evenemang eller då man bara kommer använda papperskorgarna under en viss tid. Det är även möjligt att beställa papperskorgar för utomhusbruk med eget tryck. Det gör dem mer ”personliga” och kopplas därmed till det företag som finns i närheten. Det kan exempelvis vara en restaurang som sätter upp papperskorgar omkring uteplatsen för att minimera nedskräpning.

Förberedelser inför att ansöka om bergvärme

Förberedelser inför att ansöka om bergvärme

För att kunna få en ansökan om bergvärme snabbt behandlad och godkänd är det bra att förbereda ansökan noggrant. Är den inte fullständig kommer ansökan att skickas tillbaka för kompletteringar vilket kan dra ut på tiden. Men det är inte bara tidsaspekten som är negativ. I det fall handläggningen tar mer tid än beräknat kan det även uppstå extrakostnader. Följande punkter tar Stockholm stad upp på sin webbplats gällande förberedelser för bergvärme.

Vill du börja borra direkt?

I ansökan till bergvärme går det att ange att man önskar omedelbar verkställighet. Det innebär att borrning får påbörjas direkt efter att en ansökan har godkänts. Det är i detta fall miljöförvaltningen i Stockholm som avgör om omedelbar verkställighet kan gälla eller inte.

Önskas detta måste det i ansökan framgå av vilken anledning detta behov finns. Här måste man även komma ihåg att grannar kan överklaga ett sådant beslut av miljöförvaltningen. Det är därmed inte säkert att man kan börja borra för bergvärme direkt när beslutet ges även om omedelbar verkställighet godkänts.

Kontrollera med grannar

Som nämnts ovan kan alltså grannar överklaga beslutet. Du kan visserligen börja borra direkt efter beslutet men i detta fall tas en mycket stor risk. Om grannarna överklagar beslutet och detta mynnar ut i att Länsstyrelsen anser att borrning inte får ske måste anläggningen monteras bort. Därmed har du både lagt ner tid och pengar på något du inte får något för.

Det är därmed bättre att vänta in att beslutet fått laga kraft. Det betyder att det inte längre går att överklaga. Man räknar med att beslutet gått laga kraft tre veckor efter att alla grannar tagit del av beslutet. De har därmed haft tre veckor på sig att överklaga beslutet.

Hålets position

I ansökan ska det tydligt framgå var själva borrningen är tänkt att ske. Här behöver man bland annat ta hänsyn till närliggande borrhål och andra tillstånd för borrning. På Stockholm.se finns en E-tjänst där man kan se samtliga hål som borrats för bergvärme. Här kan man exempelvis se om det finns hål i närheten av den punkt där man själv tänkt att borra.

Du behöver även ta hänsyn till ledningar och rör som eventuellt är dragna där ni tänkt borra. Dessa kan hittas via ”Ledningskollen” som även den hittas på Stockholm stads webbplats.

När är allt är förberett och klart kontaktar du bergvarmestockholm.com och ser till att få bergvärmen på plats.

Se även på alternativen när företaget behöver lokal

Se även på alternativen när företaget behöver lokal

Lokal är ett relativt brett begrepp och innefattar allt från exklusivare kontorslokaler till stora lagerlokaler. Men oavsett vad företaget har för behov så finns ofta fler olika möjligheter än vad man i början utgår ifrån. Kanske är bästa alternativet att inte ens hyra lokal – utan låta någon annan göra det.

Lager – Eller inget lager?

Behöver företaget ett lager är det smidigt att hyra en lokal för detta ändamål. Det kan exempelvis vara en E-butik som behöver ha en större mängd produkter hemma på lager. Samtidigt kan man jämföra kostnaden för att hyra lokal mot att hitta andra distributionssätt. En lösning skulle exempelvis kunna vara droppshipping. Med denna affärslösning krävs inte något lager. Visserligen uppkommer vissa andra kostnader men det kan vara ett alternativ för att slippa större lokalkostnader.

Ett annat sätt att pressa priset är att hyra lokal långt från stadskärnan. Genom att ha ett mindre lager i butiken kan butiksytan (med högre hyra) hållas nere. Däremot innebär det en extra logistisk fråga som behöver lösas.

Behövs en fast lokal?

Företag som behöver hyra lokal bör även fråga sig vad behovet egentligen är. I ett par städer (exempelvis Stockholm) är hyran för en relativt central lokal mycket hög per kontorsplats. Då kan det vara ett alternativ att istället hyra plats på ett kontorshotell. Därmed delas korridor, utskriftmöjlighet, reception och matplats med andra vilket håller nere kostnaden. Företag med enbart ett par anställda och med arbetsuppgifter som genomförs vid datorn kan med fördel välja detta alternativ. Däremot ges väldigt liten lagermöjlighet.

Större lokal som delvis kan hyras ut

Generellt ges lägre pris per kvadratmeter ju större lokal som man hyr. Att däremot hyra större lokal än vad man har behov av är sällan önskvärt. Men det kan finnas en ekonomisk vinning i det. Genom att välja en större lokal med flera ingångar går det att inreda på ett sätt som gör att vissa delar av lokalen kan hyras ut till andra företag. Det kan räcka med en pallplats för att det ska ges möjlighet till uthyrning. Därmed kan man få in mer per kvadratmeter än vad man betalar vilket, med viss insats, kan innebära ett riktigt bra pris för den egna delen av lokalen.

Hårborttagning med laser – innan, under och efter behandlingen

Hårborttagning med laser – innan, under och efter behandlingen

Funderar du på att göra en hårborttagning med laser? Det finns mängder av kliniker att välja mellan idag. Flest kliniker finns det i landets större städer, till exempel Stockholm, Göteborg och Malmö (främst Stockholm), men du kan säkerligen hitta en klinik nära dig, även om du bor i en mindre stad.

En hårborttagning med laser gör att du kan få permanenta resultat. Det finns inga garantier för att det lyckas. För de flesta krävs mellan sex och åtta behandlingar innan håret är permanent borttaget, men det finns faktorer som spelar in. Till exempel kan en graviditet eller hormonförändringar i allmänhet påverka resultatet.

Innan behandlingen

Innan du sätter igång är det bra om du träffar en professionell hudterapeut. Detta så att du kan få råd kring vilka behandlingar som passar dig bäst, i enlighet med dina behov och dina önskemål. Det här är även tillfälle att få svar på funderingar och frågor inför hårborttagningen. En duktig hudterapeut kan svara på det mesta.

Tänk även på att inte spendera tid i solen innan behandlingen. Detta eftersom pigmentcellerna inte får vara aktiva när behandlingen sätter igång.

Något annat som är bra att känna till är att behandlingen riskerar att misslyckas om du har väldigt ljusa hårstrån. Det rekommenderas inte heller att göra hårborttagning med laser om du har en mörkare hudfärg.

Under behandlingen/behandlingarna

Hur går en behandling till egentligen? Det som händer är att en värme skapas av lasern, som tar sig ned in i hårsäcken och förstör hårstråna. Det här må låta som en behandling som gör ganska ont, men så är faktiskt inte fallet. Snarare känns det bara som korta och små stick. Hårborttagning med laser kan ta alltifrån ett par minuter upp till någon timme per behandling.

Mellan behandlingarna bör du vara noggrann med att sköta om området som behandlats. Undvik bastu, solbad och hård träning 24 timmar efter lasern.

Efter behandlingen

Efter behandlingen kan det kännas som att du har en lätt solbränna kring det behandlade området. Precis som innan, är det viktigt att tänka på att inte spendera tid i solen. Att göra behandlingen i Sverige, säg Stockholm till exempel, är därför lite praktiskt enklare än att göra det i länder på sydligare breddgrader.

Vill du veta mer om hur hårborttagningen går till kan du besöka denna sida.

Arbetsmarknaden för jurister – på ett och på fem års sikt

Arbetsmarknaden för jurister – på ett och på fem års sikt

Vill du arbeta med brottmål? Familjerätt? Företagsjuridik? Oavsett vilket område du vill specialisera dig inom, är chansen till anställning god som jurist med examen (och gärna lite erfarenhet). Arbetsutsikterna är goda i så gott som hela landet, men det är lite lättare på vissa håll än andra.

Idag finns det ungefär 20 000 anställda jurister i landet, vilket gör det till en ganska stor yrkesgrupp. Ungefär 57 procent av dem av kvinnor, medan 43 procent är män. De flesta av jobbet finns i Stockholmsregionen enligt Yrkesregistret (2016, SCB) – men betyder det verkligen att det är här det också faktiskt är enklast att hitta jobb?

Lite mer konkurrens om jobben i Stockholm

Enligt Arbetsförmedlingens yrkeskompass råder det balans på arbetsmarknaden för jurister i Stockholm, precis som i ytterligare ett antal regioner i landet. I en stor del av landet råder det dock ”liten” eller ”mycket liten” konkurrens om jobben. Den som söker jobb som jurist kan ha alltså ha det lite lättare i till exempel Göteborg eller Malmö, om man litar på Arbetsförmedlingens prognoser.

Samtidigt beror det givetvis på många faktorer. Kanske är du specialiserad inom familjerätt? I sådana fall kan det vara bra att söka sig till en större stad som Stockholm. Här finns ett utrymme för juristbyråer att nischa sig på olika områden, må det så vara familjerätt, asyljuridik eller fastighetsjuridik till exempel. På mindre orter är det desto vanligare att man får arbeta med mer allmänna frågor, och vara lite duktig på det mesta – istället för väldigt duktig på ett begränsat område.

Lättare i många andra städer

Som nämnt i inledningen av den här texten finns majoriteten av jobben i Stockholms län. Det betyder dock inte att det är enklast att hitta ett arbete i huvudstaden. Om du har specialistkompetens inom något område (familjerätt eller brottmål till exempel), kan du dock ha större chans att hitta en arbetsgivare och en byrå som verkligen passar dig, ibland kan det räcka med ett telefonsamtal eller mail inom det område man är intresserad av. Är du specialist på familjerätt kan familjerättstockholm.com vara ett bra val.

Rent generellt råder dock, enligt Arbetsförmedlingen, mindre konkurrens om jobben i städer som Malmö, Lund och Göteborg.  Exakt vad det beror på låter vi vara osagt – men det kan alltså vara lättare att få ett jobb här, även om jobben totalt sett är färre.

Använd beachflagga i marknadsföringen

För att nå ut till potentiella kunder kan man använda en hel del olika strategier. Att jobba med visuella intryck är dock någonting som fungerar lika bra på nätet som i verkligheten. Beachflaggor har sedan länge varit en klassiker när det gäller PR. Den som varit på välbesökta stränder, event, mässor och konferenser har med säkerhet sett sin beskärda del beachflaggor vaja i vinden. Känner man inte till vad detta är, kan de beskrivas som avlånga och vertikala flaggor. Vanligtvis använder man en fot för att de skall stå stadigt, men det är inte heller ovanligt att man helt sonika tjudrar sin beachflagga i jorden. Tack vare dess höjd och uppseendeväckande design, kan man räkna med att man drar ögonen till sig. Att välja buskap och färgsättning kan ha stor inverkan på den effekt man får ut. Här är det viktigt att man inte tar några genvägar utan att man sakligt tittar på vad som ger effekt.

Besök denna sida för att se utbudet innan köp av beachflagga samt övrigt inom marknadsföring.

Beachflagga i olika design

Det är lätt att utgå ifrån Atta alla beachflaggor ser likadana ut. Så är dock inte faller. Det finns en uppsjö variationer för den som inte vill ha samma so de flesta andra i branschen. För den som önskar en ren och avskalad stil finns rektangulära alternativ med rät vinkel i toppen. Dessa kan sticka ut betydligt mycket mer än man kanske tänker sig! Vanligast är annars dne hajfensform som blivit kännetecknet för varje beachflagga av klassisk stil.

Vid köp av en beachflagga i syfte att marknadsföra någonting, är budskap och kvalitet nästan lika viktigt. Har man inte någonting intressant att erbjuda, är det till föga hjälp att ha en snygg beachflagga. Samtidigt kan en bra produkt helt försvinna i bruset om man inte kan marknadsföra den ordentligt. På så vis finns det stor anledning att vara noggrann i utformningen av logotyp, budskap, färg och form. Detta kan man få hjälp med via de företag som tillhandahåller varor som beachflagga, trycksaker, rollups eller flaggor. För att snabbt komma igång med sin användning av beachflaggor bör man förbereda sig väl. Vidare bör man tänka igenom vad för kvalitet man efterfrågar. Det är stor skillnad på billiga beachflaggor och dyrare alternativ. Det är förvisso inte alltid priset som avgör, men det kan vara en faktor som säger åtskilligt om vad man kan förvänta sig.

Snabb vinst för bostad

Snabb vinst för bostad

För de som bor i en hyresrätt växer allt som oftast intresset för att äga sin bostad. Det finns en rad exempel att titta på där man gjort stor vinst genom att ombilda hyresrätt till bostadsrätt, då speciellt om du står inför att ombilda hyresrätt Stockholm. Arbetet för att nå fram till detta är dock krävande om man inte besitter rätt kompetens. Som tur är finns en uppsjö konsulter med stor erfarenhet av allt ifrån bilidande av bostadsrättsförening till inspektion och förvärv. Den som går i tankar om att köpa ut befintlig fastighetsägare behöver dock känna till att man inte kan ombilda hyresrätter i en handvändning. Det krävs att flera hyresgäster är överens och naturligtvis också att ägaren är intresserad av att sälja fastigheten.

Spekulation vid köp av bostad

Tiden för att göra snabba vinster genom att köpa och renovera bostadsrätter är enligt sakkunniga förbi. Vi närmar oss en annan bostadsmarknad där priserna ligger stabilare än vad de tidigare gjort. Naturligtvis kan man över tid ännu göra stora vinster genom att äga sitt boende. Det är dock en helt ny tidsaspekt som råder. Ett undantag är i samband med att man ombildar hyresrätt till bostadsrätt. Här kan man i regel göra stora vinster på relativt kort tid. Huvudsakligen till följd av att man kan förvärva sin bostadsrätt under marknadspris. Det krävs dock att man redan vid starten av ombildningsarbetet har ett hyreskontrakt i fastigheten. Genom att köpa sin bostad under marknadspris har man redan från start en vinst i bostaden. Denna vinst kan naturligtvis sjunka eller stiga i kronor sett.

Det är inte bara i större städer man ombildar hyresfastigheter på detta sätt. Även på mindre orter finns ett utbrett intresse för att köpa sin bostad. För många är det en av de största affärerna som genomförs och ett bra sätt att ackumulera vinst över tid. När man slutbetalat sitt boende har man i ofta en ekonomisk säkerhet som kan komma att visa sig värdefull i framtiden.

Genom att tidigt få kontakt med en konsult inom ombildning av hyresrätter kan man undvika vissa av de fallgropar som annars kan råda. Har man inte tidigare erfarenhet av såväl marknadsfrågor som juridik, kan det vänta en hel del utmaningar och överraskningar. När allting görs rätt från början kan man fokusera på de aspekter av affären man har möjlighet att påverka i högre grad. Inte minst kan det röra sig om förhandlingar med banken i syfte att få ner räntor för lånet som ofta är en förutsättning för att man skall kunna köpa fastigheten.

Expansiv marknad

Det finns få saker som har en sådan kort livslängd och stort konsumentintresse som iPhone och andra smarta mobiltelefoner. Regelbundet kommer det nya modeller och utvecklingen går i en rasande takt vad gäller teknisk förbättring och snyggare interface. Även om telefonerna utgör ett nav i dessa sammanhang, har det kommit en allt större efterfrågan på iphonetillbehör och annat som gör att man kan få ut så mycket som möjligt av sin telefon. De som varit pionjärer när det kommer till nya tekniska landvinningar är väl tveklöst Apple med iPhone. Att synkronisera telefonen mot datorn och därmed vinna en hel del fördelar, har gjort att man lyckats sälja in sina andra tekniska produkter enbart för att de passar bra tillsammans. Att använda sig av en mac och ha en smartphone av annat märke, skulle kunna vara som att köpa en pusselbit från ett pussel över Venedig, och en annan bit som täcker motivet Himalaya. Resultatet av det arbete man lagt ner på iPhone har verkligen betalat sig bra, och allt fler tar efter apple i fråga om produktanpassning och utveckling av nya funktioner. Det är intressant att följa den kapprustning vi kunnat se på marknaden för iPhone, dess konkurrenter, iphonetillbehör, och tillbehör vilka anpassats för andra märken.

Stort utbud

Även om apple i nuläget verkar ha ett stort övertag, bör man ha i åtanke att andra företag går långt för att tillverka än bättre mobiltelefoner. Det är fortfarande så att marknaden i folkmun delas upp i å ena sidan iPhone och å andra sidan de andra. Detta gynnar apple som förmodligen har en ljus framtid.