Därför bör du göra research när du ska köpa företag

När du ska köpa företag är det viktigt att du betalar rätt pris för företaget i fråga. Därför är det viktigt att du gör en due diligence (företagsbesiktning) för att analysera bolaget på djupet. Genom att göra detta kan du bekräfta företagets värde och lägga ett erbjudande på bolaget som gynnar dig. Trots att så mycket står på spel är det dock många köpare som går bet här och får ångra detta senare.

Man skulle kunna likna en företagsbesiktning vid att besikta en villa inför ett bostadsköp. Tyvärr är det lätt hänt att du får en obehaglig överraskning om du inte gör en ordentlig inspektion före köpet. Detsamma gäller inom företagsvärlden där många företag får betala dyrt efter att ha gjort dyra uppköp till följd av undermålig due diligence.

Ska du köpa företag bör du först göra en företagsbesiktning

Hur gör man då för att besikta ett bolag när man går i tankar om att köpa företag? Processen kan se lite olika ut men allra enklast är att ta hjälp av en konsult. Det finns nämligen konsulter som hjälper till vid bolagsköp och som noggrant analyserar det företag som är till salu. Genom att köpa denna due diligence som en tjänst får du hjälp med grovgörat utan att behöva utföra det själv.

Men om du ändå väljer att köpa företag efter att ha gjort en egen företagsbesiktning kan du tänka i dessa banor:

  • Gå igenom bokföringen. Det är viktigt att granska bokföringen för att säkerställa att uppköpet blir ett lyckat sådant. En specialiserad revisor bör helst vara den som går igenom böckerna och dubbelkollar att allt ser okej ut.
  • Granska företagets juridiska förehavanden. Det är även viktigt att göra en juridisk due diligence av det företag som ska köpas upp. Här bör du bland annat ta reda på hur anställningsavtalen är utformade, att företaget har de licenser och tillstånd som erfordras samt hur kundavtalen ser ut.
  • Titta på marknaden. Många glömmer ofta bort att ta en titt på marknaden för att se hur företaget är positionerat. Hur stor är deras marknadsandel, vilka trender råder i branschen och hur ser de framtida möjligheterna och riskerna ut?

Först efter en grundlig företagsbesiktning bör du överväga att faktiskt köpa bolaget ifråga.